Informasjon

Tid
Torsdag 11. februar 2021 kl. 09.00 - 15.30
Påmeldingsfrist
Tirsdag 9. februar 2021 kl. 17.00

Påmeldingsskjema

Informasjon

Tid
Torsdag 11. februar 2021 kl. 09.00 - 15.30
Påmeldingsfrist
Tirsdag 9. februar 2021 kl. 17.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Kursinnhold

Faglig innhold:
  • Hva har jeg lov til å gjøre og hva ikke? 

  • Posisjonering: Hvor og hvordan står jeg i rommet for å ha kontroll eller virke dempende? Står jeg nært nok til å ha kontroll eller langt nok unna for angrep?

  • Hva skjer med oss når vi blir stresset/redde.

  • Hva kan vi gjøre for å forebygge.

  • Hva kan vi gjøre for å deeskalere (dempe).

  • Hva gjør vi i nødssituasjonen? Hvordan komme unna angrepet eller hvordan frigjøre meg?

  • Hvordan ivaretar vi hverandre i etterkant? Hvem følger opp den ansatte og hvordan?

  • Grensesetting på individnivå eller systemnivå. Hvem og hvordan settes grensen for hvor langt den ansatte skal strekke seg? Er det opp til den enkelte ansatte i den enkelte situasjonen ut ifra egne vurderinger?Praktisk informasjon

Målgruppe:
Ledere, mellomledere, verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU), tillitsvalgte og ansatte i alle virksomheter som opplever utagerende adferd på arbeidsplassen

Forkunnskaper:
Ingen

Praktiske opplysninger:
Kurset går fra kl 09.00 til kl 15.30.

Tilbyder:
Arbeidsmiljøsenteret

Kursavgift:
Kr 5 000,- Medlemspris kr 4 500,-

Betalingsbetingelser
Påmeldingen er bindende. Kurset vil bli fakturert forskuddsvis, ved påmelding.
Avbestilling vederlagsfritt inntil 2 uker før kursstart. Ved avbestilling etter dette eller manglende frammøte vil ikke kursavgift bli refundert.