Velkommen til Arbeidsmiljøkongressen 18 og 19 oktober 2022!

Informasjon

Tid
Fra tirsdag 18. oktober 2022 kl. 08.30
Til onsdag 19. oktober 2022 kl. 16.00
Påmeldingsfrist
Fredag 14. oktober 2022 kl. 15.00Påmeldingsskjema

Informasjon

Tid
Fra tirsdag 18. oktober 2022 kl. 08.30
Til onsdag 19. oktober 2022 kl. 16.00
Påmeldingsfrist
Fredag 14. oktober 2022 kl. 15.00

Aktiviteten er slutt og du kan ikke melde deg på. 

 • Dag 1 - tirsdag 18. oktober 2022

 • Program for høstens Arbeidsmiljøkongress i Grieghallen i Bergen:

  To hele dager med et fullspekket faglig program, med mulighet for fordypning i valgfrie temaer, og ikke minst en arena for nettverk og erfaringsutveksling du ikke vil gå glipp av!

  Konferansier Are Kalvø leder oss gjennom programmet og ser på oss HMS-faglige nerder med et satirisk blikk.

  Foto: All Entertainment

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

   

   

 • 08:30 - 10:00

  Registrering

 • 10:00

  Kunstnerisk innslag

 • 10:10

  Åpning av Arbeidsmiljøkongressen 2022

  ved styreleder i Arbeidsmiljøsenteret Ramona E. Braanen.

   

   

 • 10:20

  Velkommen til Bergen

  ved ordfører i Bergen kommune, Rune Bakervik.

   

   

   
   
   
   
   
  Foto: Hans Jørgen Brun
   

 • 10:30

  Tanker om fremtidens arbeidsmiljø                                                                                                                 

  Ved Arbeids- og inkuderingsminister Marte Mjøs Persen.

   

 • 10:45

  Utdeling av Den Norske Arbeidsmiljøprisen

  Prisen er en påskjønnelse for systematisk og målrettet innsats for å utvikle og forbedre arbeidsmiljøet. Kandidater kan være bedrifter, enkeltpersoner, organisasjoner, offentlige instanser eller institusjoner, offentlige og private virksomheter eller annet.

   

   

 • 10:55

  Norsk arbeidsliv i fremtiden - utfordringer og muligheter for arbeidsmiljøet

   

  Hvordan tenker partene i arbeidslivet at arbeidsmiljøet vil se ut i fremtiden? Har pandemien endret arbeidslivet og arbeidsmiljøet i stor grad, eller er det andre samfunnstrender som i større grad vil påvirke? Har partene i arbeidslivet en felles oppfatning av utviklingen? Om ikke, hvor ligger i så tilfelle uenigheten?

   

   

  Fra UNIO stiller Jon Olav Bjergene. Han er utdannet jurist fra universitetet i Bergen og ansatt som sekretariatssjef hos UNIO. Han var tidligere leder av forhandlingsavdelingen i Handel og Kontor. Før det arbeidet han som advokat og fagsjef i Unio. Jon Olav har en særlig interesse for klima og miljø, og ønsker å drive fram det grønne skiftet på en slik måte at fagbevegelsen får og tar større ansvar. 

   

   
   
  Foto: UNIO
  Nina Melsom stiller fra NHO. Melsom er direktør for område Arbeidsliv, med ansvar for politikkutforming arbeidsliv, lønn- og tariff, pensjon og forsikring og NHOs advokattjenester. Melsom er medforfatter i flere juridiske utgivelser og har omfattende foredragserfaring. I tillegg har hun sittet i ulike råd og utvalg, blant annet Personvernnemnda, Tariffnemnda og redaksjonsrådet for Arbeidsrett (Universitetsforlaget). 

   

   

   

   

   

   

   
   
  Foto: Moment Studio NHO

   

 • 11:40

  PAUSE 

  Strekk på beina og ta en prat med utstillerne og de andre deltakerne på kongressen i fojaeen.

 • 12:00

  Norsk arbeidsmiljø i fremtiden - utfordringer og muligheter

  Hva kan forventes av politiske utviklingstrekk på arbeidslivs- og arbeidsmiljøområdet de neste 15 årene. Hvordan vil de langsiktige virkningene av koronapandemien, klimautfordringene, det grønne skifte, den aldrende befolkningen, migrasjonen og ny teknologi påvirke norsk arbeidsmiljø?

   

   

  Trender i arbeidslivet frem til 2035 med fokus på arbeidsmiljø:

  Sissel Trygstad er dr.polit. i sosiologi, arbeider som forskningssjef og forsker ved forskningsstiftelsen Fafo. Trygstad har gjennomført flere forskningsprosjekter om endringer innenfor offentlig sektor. Hun har spisskompetanse på temaer som varsling, arbeidstakeres deltakelse og innflytelse, arbeidsorganisering og New Public Management.

   

   
   
   
   
  Foto: Fafo

  Fremtidens arbeidsliv - Hvordan skal vi klare å bevare og utvikle det beste arbeidsmiljøet gjennom endringer og omstillinger?

  Pål Molander er direktør ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), som er det nasjonale forskningsinstituttet for arbeidsmiljø og helse og en underlagt etat av Arbeids- og sosialdepartementet. Molander har dr.grad fra Universitet i Oslo (UiO) i 2000, og har senere hatt bistilling som professor der. Molander er en mye benyttet foredragsholder innenfor arbeidslivsfeltet i Norge og internasjonalt.

   
   
   
  Foto: STAMI/Geir Dokken
     

   

 • 13:00 - 14:00

  LUNSJ 

  Nyt god mat, gode samtaler og stikk innom utstillertorget.

 • 14.00

  Mental helse i arbeidslivet

  Hvordan kan en organisasjon best ruste seg for å best ivareta ansattes mentale helse?

  Lars Erik Lund er konserndirektør i Veidekke og har personlig erfaring med psykisk uhelse og deler her av sine erfaringer som leder, ansatt og medmenneske. 

   
   
   
   
   
  Foto: Veidekke

 • 14:30

  Mental helse

  Mange aktører roper varsku om økte utfordringer i forbindelse med mental helse i samfunnet. Er det slik eller er det noe vi tror? Hva vet vi? Har mentale helseutfordinger også økt i arbeidslivet? Om så tilfelle, hvordan kan vi som arbeidsmiljø ruste oss for å ivareta? Fakta er at en stor andel av sykemeldinger og frafall i arbeidslivet er grunnet psykiske lidelser. Selv om arbeidslivet ikke skulle være en del av årsaken til utfordringene, kan arbeidsmiljøet være en del av løsningen?

  Arnhild Lauveng - psykolog med doktorgrad i klinisk samfunnspsykologi og tidligere diagnostisert schizofren. Arnhild Lauveng er en foredragsholder som virkelig fanger publikum. 

 • 15:40

  PAUSE

  Spis litt snacks og ta en strekk før vi avslutter med en grønn parterapi-session.

 • 16:00

  Parterapi - grønn industri 2022

   

  Er det økonomisk mulig å fase ut industrier som står for nær 60 prosent av norsk vareeksport? Er det moralsk forsvarlig å ikke gjøre det, når FN har erklært «kode rød» for menneskeheten?

  Tillitsvalgt Atle Tranøy leder oljearbeiderne i Aker-konsernet. Klimaaktivist Anja Bakken Riise leder Framtiden i våre hender. Dette er historien om hva som skjedde da de begynte å lytte til hverandre. 

  Forfatter Magnus E. Marsdal utforsker begges perspektiver i en polarisert konflikt der alt settes på spill. Finnes det en løsning som kan forene klimaaktivister og oljefolk? Marsdal er forfatter av utgivelser som «Frp-koden» og «Frihetens mødre» og leder for Manifest Tankesmie. Hans siste bok er «PARRTERAPI for oljefolk og klimaaktivister: Slik lykkes vi med det grønne industriskiftet».

   

   

   

   

   
   
   
   
   
   
  Foto:
  Marsdal: Manifest tankesmie/John Trygve Tollefsen
  Tranøy: Fellesforbundet
  Riise: Framtiden/Renate Madsen

  Atle Tranøy er en norsk fagforeningsleder fra Stord. Han representerer i dag de ansatte i styret til Aker ASA. Tranøy startet som industrirørlegger på Stord Verft, og har vært ansatt i Aker Stord siden 1976. Han ble leder i verkstedklubben ved Aker Kværner Stord i 1987, konserntillitsvalgt i Aker Solutions i 1997, i Aker Kværner fra 2002 og i Aker ASA fra 2004 fram til nå.

  Anja Bakken Riise er klimaaktevist og siden 2017 vært leder av miljøorganisasjonen Framtiden i våre hender. Riise har tidligere jobbet som byrådssekretær for Oslos miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg, og vært leder av Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond, SAIH.

   

   

 • 16:50

  Oppsummering og slutt for dagen

 • 19:00 -

  Kongressmiddag med underholdning

  Karoline Krüger og Sjur Hjeltnes byr på vakre toner til middagen.

 • Dag 2 - onsdag 19. oktober 2022

 • 08:50

  Noen tanker og refleskjoner av dagene så langt

  Ved Are Kalvø

 • 09:00

  Mobbing og trakassering på arbeidsplassen

  Hva virker og hva virker ikke når det gjelder mobbing og trakassering på arbeidsplassen, og hva må arbeidsgiver gjøre?

  Ståle Einarsen er en norsk psykolog og professor. Han er cand. psychol., dr. psychol. og professor i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Bergen fra 2003. Einarsen er særlig kjent for sitt arbeid med mobbing, destruktiv ledelse og konflikthåndteringer.

   

   
   
   
   
   
  Foto: Cappelen Damm 

   

 • 10:00 - 10:20

  PAUSE 

  Alle går til sine sesjoner.

 • 10:20

  Sesjoner før lunsj

   

  1. Hovedverneombudets rolle, gissel eller influenser?

  Har hovedverneombud innflytelse, eller er hovedverneombudet mest for et «gissel» å regne? Er det en ordning som er rigget for fremtidens arbeidsliv? Hvilken mulighet har Hovedverneombud i norske virksomheter til å ivareta den rollen de er valgt til? Hovedverneombud har tre roller, samordne og dyktiggjøre verneombudene, innflytelse på og kontroll med det strategiske arbeidsmiljøarbeidet gjennom Arbeidsmiljøutvalget, og påse at arbeidsgiver faktisk ivaretar et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle ansatte, og bidra med innspill til daglig drift. Nina Cathrine Berg er ansatt ved Arbeidsmiljøsenteret og er cand. polit fra UiB. Hun er en svært erfaren konsulent som har jobbet med alt fra konflikthåndtering og arbeidsmiljøutvikling til utvikling og implementering av HMS-systemer. Nina er fagansvarlig for HMS-rådgiverskolen petroleum, og er også ansvarlig for” Hovedverneombudsnettverk” på Vestlandet.

   

   

   

   

   

  2. Ledelse i en ny hverdag - hvordan få det beste ut av de aller fleste?

  Den hybride arbeidshverdangen står foran oss med både de milighetene og de utfordringene den representerer. Hva er det særlig viktig at du som leder gjør nå fremover for å skape best mulig arbeidsprestasjoner, et godt arbeidsmiljø og høy trivsel hos de ansatte? Thomas Nesset Middelfart er utdannet psykolog fra Universitet i Oslo, og har en videreutdanning som psykologspesialist i organisasjonspsykologi. Han har i flere år bistått toppledergrupper, ledergrupper og ledere i utviklings- og endringsarbeid. I tillegg er han forfatter av boken «Effektive ledergrupper».

   

   

   

   
   
  Foto: Bang & Midelfart

  3. Sikkerhetsledelse, risikovurderinger og sikkerhetskultur

  De seinere åra med finanskrise, korona, klimaendringer m.m. har vist at organisasjoner må være forberedt på turbulente endringer og økende grad av usikkerhet. Samtidig blir man gjerne mer og mer avhengig av andre organisasjoner for å lykkes i sitt eget arbeid. Tradisjonelt beredskapsarbeid er basert på å være forberedt på handtering av definerte fare- og ulykkessituasjoner. Denne tankegangen blir etter hvert ikke tilstrekkelig i en uforutsigbar verden. Hvordan gjennomfører man godt beredskapsarbeid da? Riana Steen er førsteamanuensis ved institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi på Handelshøyskolen BI. Steen har i tillegg en førsteamanuensis II stilling innen Samfunnssikkerhet ved UiS. Hun har doktorgrad i risikostyring og samfunnssikkerhet fra UiS i tillegg er hun siviløkonom innen økonomi, finans, ledelse og strategi.

   

   

   

   

   
   
  Foto: Universitetet i Stavanger

  4. Bransjespesefikk arbeidsmiljøportal

  Arbeidsmiljøportalen formidler informasjon om effektivt forebyggende arbeidsmiljøarbeid til bransjer, sektorer og virksomheter. Innholdet er rettet mot bransjene og består av kunnskapsbaserte verktøy og fakta som er tilpasset arbeidsmiljøutfordringene i de ulike bransjene. Vi får en innføring i bruk av verktøyet av Stami og Arbeidstilsynet.

  Sture Rolfheim Bye er kommunikasjonsirektør ved STAMI og arbeider innen arbeidsmiljø og arbeidssikkerhet og helse i norsk trepartssammenheng. Arbeider med både strategiske prosesser på samfunnsnivå og tar opp arbeidsmiljøspørsmål på både gren/sektor og bedriftsnivå. Han er ansvarlig for Arbeidsmiljøportalen hos STAMI.

  Monica Varem Pettersen er seksjonsleder i Arbeidstilsynet. Hun har mastergrad i Organisasjon og Ledelse fra NTNU, og har 10 års erfaring som leder og rådgiver i bedriftshelsetjeneste hvor hun har arbeidet med forebyggende arbeidsmiljøarbeid, spesielt innenfor psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljøarbeid. Pettersen leder en nyetablert seksjon, Kunnskapsformidling inkluderende arbeidsliv i Arbeidstilsynet. Dette er en nasjonal seksjon som skal bidra med å motivere og inspirere flere virksomheter til å arbeide med forebyggende arbeidsmiljøarbeid gjennom målrettet og effektiv kunnskapsformidling forankret i forskning.

   

   
   
   
  Foto: STAMI

   

   

 • 11.45 - 12.45

  LUNSJ

 • 12:45

  Sesjoner etter lunsj

   

  5. Arbeidsrett

  Hva er nytt i Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter? Hvilke nye rettsavgjørelser er kommet av interesse innefor arbeidsrett? 

   

  Runar Homble har mer enn 20 års erfaring som forretningsadvokat. Han jobber hovedsaklig med arbeidsrelaterte saker, men har også bred erfaring innen personvern, selskapsrett og kontraktsrett. Homble bistår klienter innen mange forretningsområder, inkludert internasjonale firmaer. Han har bred erfaring innen prosedyre for domstolene. Homble er rangert blant “leaders in their field” i arbeidsrett i Chambers & Partners og er "recommended" av Legal 500.

  Hilde Hus Svanevik er ansatt ved Arbeidsmiljøsentyeret og er jurist med spesialisering i arbeidsrett. Hun har solid erfaring innenfor ledelse, organisasjonsutvikling, rådgivning og kursvirksomhet. Hun er sertifisert i team- og personprofilverktøy, samt i organisasjonskartlegging.  I tillegg til juridisk rådgivning foretar hun fakta undersøkelser. Hun arbeider også som Coach for ledere som ønsker det.

   

   

   

   

   

   

   

   
   
  Foto: Homble Olsby advokatfirma as

   

  6. Helsefremmende arbeidsplasser

  Hva må vi gjøre for å få det som vi vil? Hva er integritet og verdighet i arbeidslivet og hvordan kan fokus på detter føre til en helsefremmende arbeidsplass? Helsefremmende betyr å ha fokus fremover og på det som er våre ressurser og styrker. I tillegg til å ha fokus på det negative må vi også ha fokus på det som er bra, hva er en ønsket hendelse og hva er det egentlig vi vil i vår organisasjon?

   

  Ole Jacob Thomassen er Førsteamanuensis ved Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap, Handelshøyskolen, Universitetet i Sørøst-Norge. Han har en Ph.D fra 2013, med avhandlingen "Integritet som arbeidslivsfenomen".

   

   

  Kari Witsø er ansatt ved Arbeidsmiljøsenteret og er HMS Verneingeniør. Hun har jobbet med arbeidsmiljø i 23 år hvorav 10 i team med bedriftshelsetjeneste. Hun har solid erfaring fra undervisning og veiledning innen både organisatorisk, fysisk, kjemisk og psykososialt arbeidsmiljøarbeid. Hun er ansvarlig for hovedverneombudsnettverket på Østlandet i tillegg til å ha fagansvaret HMS Rådgiverskolen.

   

   

  Aud Steiring er ansatt ved Arbeidsmiljøsenteret og har faglig bakgrunn innen helse, ledelse, juss og strategi- og organisasjonsutvikling. Hun har arbeidet med arbeidsmiljø i over 40 år. Ti av disse årene var innen bedriftshelsetjeneste, deriblant som daglig leder. Hun har lang erfaring med utvikling av gode arbeidsmiljø, både gjennom undervisning, kartlegging, rådgivning og utviklingsprosjekter.

   

   

   

   

   

   

   

  Foto: Idébanken.org/Eirik Stordrange

   

   

   

   

   

  7. Varsling

  Når blir en arbeidsmiljøsak en varslingsak? Hva skiller et varsel fra en skademelding, et avvik, en klage? Hvordan håndtere varslingsaker? Dette er noen av spørsmålene vi vil diskutere med Arbeidstilsynet i denne sesjonen.

  Vår seniorkonsulent Nina Berg loser deg gjennom denne sesjonen om varsling sammen med Servicefunksjonen til Arbeidstilsynet representert av Thomas Eriksen og Grete T. Tjærandsen.

   

   

   

   

   

   

   

   

  8. Trusler og vold

  Mange yrkesutøvere må håndtere utagerende atferd på egen arbeidsplass. Både som enkeltindivider og som organisasjon bør vi ha teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter til å håndtere dette slik at risikoen for vold og trusler blir et absolutt minimum, og ikke minst at belastningen ved eventuelle hendelser blir minst mulig.

  Sigrid Engen skal blant annet snakke om hvordan dere systematisk kan jobbe med trusler og vold som arbeidsmiljøutfordring og hva de forskjellige lovverkene sier om tematikken.

   

   

 • 14:10 - 14:30

  PAUSE

  Vi anbefaler en strekk og hyggelig prat med oss fra Arbeidsmiljøsenteret, de andre deltakerne og foredragsholderne og ikke minst utstillerne våre i fojaeen.

 • 14:30

  Emosjonelt arbeid - HMS-fagets blindsone?

   

  I foredraget vil han snakke om eksponering (for folk og deres følelser), emosjonelt arbeid (egenarten) og vernet (forebyggende og gjenopprettende HMS). Ved fravær av vern (HMS) vil arbeidet over tid føre til at dyktige medarbeidere gradvis utvikler psykisk uhelse, og at mange av dem etter hvert blir sykmeldt. Ose og Busch definerer dette som unødvendige sykefravær.

  Hans Jacob Busch er forfatter og pedagog. Busch ga ut boka «HMS i offentlig sektor» i 2020 sammen med Solveig Osborg Ose. Boka bygger på Oses forskning på sykefravær (Sintef) og Busch’s kunnskaper og erfaringer blant annet som leder av Arbeidsmiljøenheten (BHT) i Trondheim kommune i 10 år.

   

   
   
   
   
  Foto: Anne-Line Bakken

   

 • 15:15

  Avslutningsforedrag

  Egon Hagen har jobbet som både klinisk psykolog og nevropsykolog i spesialisthelsetjenesten og privat praksis. Han har vært forsker ved IRIS i Stavanger og ansvarlig for FOU-oppdrag både i oljesektoren og kommunal/fylkeskommunal sektor. Han har også drevet konsulentvirksomhet innen ledelse og organisasjon, og har i mange år arbeidet som lederutvikler innen energisektoren. Har er kjent fra NRK-podcasten "Psykologen", og har mottatt formidlingspris for sitt engasjement og sin formidling av forskning og populære publikumsforedrag.

   

   

   

   

   

   
   
   
   
   
   
  Foto: Egon Hagen/Privat

   

   

   

   

   

 • 15:50

  Oppsummering og vel hjemPraktisk informasjon

Utstiller:

Er din bedrift interessert i å ha stand på Arbeidsmiljøkongressen? Ta kontakt!

 

Praktiske opplysninger:

Arbeidsmiljøkongressen 2022 holdes 18-19 oktober i Bergens kulturelle storstue Grieghallen; det betyr flotte lokaler og topp teknisk standard.

 

Kongressen vil by på faglig påfyll, flott underholdning og ikke minst god mat og godt selskap. 

Endelig kan vi treffes for både småprat og fordypning i alt som har med arbeidsmiljø å gjøre. 

Velkommen!

 

Kommer du med offentlig transport er det gangavstand til Grieghallen fra både buss- og togstasjon.

Grieghallen har stort område for parkering under Edvard Griegs Plass så det er også lett å komme med bil. Innkjøring fra Lars Hillesgate og utkjøring i Strømgaten. 

Les mer om betaling via App eller billett for parkering her (Bergen Parkering sine nettsider)

 

Priser:

Det lønner seg å melde seg på tidlig!

Ved påmelding før 10 mai koster konferansen kun kr 9500 for våre medlemmer og kr 10 500 for ikke-medlemmer.  

Etter 10 mai er prisene som følger:

Medlem: kr 10 500

Ikke-medlem: kr 11 550

Du kan også velge å kun delta på en av konferansedagene, det koster kr 6500.

 

Betalingsbetingelser

Påmeldingen er bindende. Konferansen vil bli fakturert forskuddsvis, ved påmelding.

 

Avbestillingsfrist

Avbestilling vederlagsfritt inntil 30 dager før kongressen. Dersom kongressen ikke skulle kunne gjennomføres på grunn av nasjonale eller lokale koronatiltak får du refundert kongressavgiften.

 

Overnatting

De Bergenske tilbyr 10% for deltagere på kongressen!